Skip to content

Svenska

MEDIGOOs lösning på hälsoproblem

MEDIGOO ger människor ett snabbt svar på sina hälsoproblem genom snabba hälsotester och genetiska test. Den nuvarande portföljen med över hundra produkter kan erbjuda lösningar till flera målgrupper. Konsumenterna kan testa för sjukdomar som är känsliga (sexuellt överförbara sjukdomar) och säkerställa vikten av att gå till doktorn (CRP, Lymes sjukdom både i Människa och Tick, Helicobacter även känt som magsår). De mest sålda testerna är kategorierna av sexuellt överförda test och drogtester. Testerna är lätta att använda, testresultaten är snabbt synliga hemma och tillförlitligheten är densamma som i laboratorietester. MEDIGOO produkter stöds av två trender: / Euromonitor / Consumer Trends, januari 2019). https://blog.euromonitor.com/euromonitor-reveals-the-top-10-global-consumer-trends-in-2019/

Marknadspotential

Utvecklingen av konsumentansvar för egen hälsa och utveckling av självtestprodukter kommer att ta marknadsandelar på marknaden för traditionella laboratorietestningstjänster. Storleken på Laboratory Services MarketWatch har globalt uppskattat 333 miljarder USD före 2023 (uppskattning augusti 2018). MEDIGOOs mål är att erbjuda självtestprodukter att få marknadsandelar inom detta segment.

Kommersialisering

Bolaget inledde storskalig kommersialisering av självtestprodukter 2015. Hittills har distributionsnätet utökats systematiskt och täcker för närvarande cirka hälften av finska apotek och produkter finns också i tio nätbutiker i Finland, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Därefter öppnas webbutiken i Nederländerna.  Medigoo.com-sidan har mer än 20 000 besökare per månad och har över 50 000 sidvisninga (page view) per månad. Kumulativa leveransvolymer är för närvarande 20 000 produktpaket i slutet av februari. Förändringen av nettoomsättningen vid utgången av 2018 har varit över 300% sedan slutet av 2017. År 2018 kom 90% av försäljningen från Finland och 10% från utlandet. Ägarens mål har alltid varit att lista på Nasdaq Helsinki First North.

Målet med MEDIGOO är att öka försäljningen i Finland (apotek, hälsobutiker) genom att marknadsföra produkter till en bred publik. Lika viktigt är att utveckla exportdistributionskanaler till Storbritannien, Spanien, Tyskland och Nederländerna.

Team expertis

MEDIGOO Oys operativa kärnteam har länge arbetat tillsammans. Teamet har kompetens inom försäljning, teknik, ekonomistyrning och internationell marknadsföring. Nyckelpersoner har tidigare erfarenhet av att bygga e-handel och hantera affärer. Bolagets styrelse har godkänts 2019, så att bolaget har tillräcklig strategisk och företagshanteringskompetens. Styrelsens ledamöter har en bakgrund inom affärs- och finanshantering, försäljning och marknadsföring som i sin helhet styrker MEDIGOOs sakkunskap och stöder ledningsgruppens operativa verksamhet.

Dr. Mika Karilahti, VD, har lång erfarenhet av direktör roller i Nokia Sourcing, Samsung Försäljning, och dessutom har han lyckats med ett Webhosting företag och senare sålt verksamheten till Nebula. Tidigare bedrev han ett revisionsbyrå och sålde sedan sin verksamhet till ett annat bokförings- och revisionsbolag. Hans färdigheter ligger inom teknologi, sourcing, försäljning och finansiell redovisning.

Teemu Polo, styrelseordförande, har arbetat med och inom startups sedan 2004 och jobbar nu vid EK i specialroll, förrän arbetade på New Company Consulting Unit (NewCo) som drivs av Helsingfors stad i Finland. Han är som bäst inom affärsutveckling.

Satu Seppälä, arbetar på Planmed i försäljningsroll för Syd-Amerika. Hennes efarenhet är i Medikalna Apparater och i försäljning.

Riikka Friman, styrelseledamot, arbetar som  VP på F-Secure Oy. Hennes erfarenhet är varumärkesstyrning, försäljningsutveckling i digitala och distributionskanaler. Hennes tidigare positioner har varit inom varumärkesstyrning i Rautaruukki och Kemira.

Jussi Kivikari, styrelseledamot, arbetar som utvecklingsdirektör vid Finlands Mässa. Han medför med sin erfarenhet i evenemang marknadsföring och B2B-försäljning.

För ytterligare information, kontakta:

Mika Karilahti, CEO, Email: [email protected], Telefon: +358 400 350189 (mobil) och +44 745 226 7981 (mobil) och +1 (917) 503 3941 (kontor)