Suomi

MEDIGOO laajentaa Eurooppaan – Tavoitteena listautumisen valmistelu v.2020

MEDIGOOn ratkaisu terveyshuoliin

MEDIGOO tarjoaa ihmisille nopeaa vastausta heidän terveyshuoliinsa terveydentilan pikatesteillä ja geenitesteillä. Nykyinen yli sadan tuotteen portfolio pystyy tarjoamaan ratkaisuja usealle kohderyhmälle.Testit antavat kuluttajalle mahdollisuuden testata itsestään tai lähimmäisistään asioita, jotka ovat olleet aikaisemmin mahdollista tehdä vain lääkärin lähetteellä laboratorioissa. Kuluttajat voivat itse testata sairauksia, jotka ovat arkaluontoisia (sukupuolitaudit) ja varmistaa lääkärille lähtemisen tärkeyden (CRP, Borrelioosi ihmisestä ja myös punkista, mahahaavabakteerina tunnettu Helikobakteeri).  Myyvimmät testit tällä hetkellä ovat sukupuolitautitestien kategoria ja huumetestit. Testit ovat helppoja käyttää, testin tulokset näkyvät nopeasti jo kotona ja luotettavuus on samaa luokkaa kuin laboratorioissa tehtävillä testeillä.

MEDIGOOn tuotteita tukee kaksi trendiä: Kuluttajat ovat nykyään hyvin kiinnostuneita omasta terveydestään ja he ottavat enemmän vastuuta oman terveydentilansa mittaamisesta (“I can look after myself”/ Euromonitor/ Consumer trends, January 2019).  https://blog.euromonitor.com/euromonitor-reveals-the-top-10-global-consumer-trends-in-2019/

Markkinapotentiaali

Kuluttajien vastuun ottaminen omasta terveydestään ja itsetestaus tuotteiden kehittyminen tulevat ottamaan markkinaosuutta perinteisten laboratoriotestaus palveluiden markkinoista. Laboratoriopalveluiden kooksi MarketWatch on arvioinut globaalisti 333 Miljardia USD:tä vuoteen 2023 mennessä (arvio elokuu 2018). MEDIGOOn tavoitteena on itsetestaus tuotteilla saada markkinaosuutta tästä segmentistä.

Kaupallistuminen

Yhtiö aloitti itsetestaus tuotteiden laajamittaisen kaupallistamisen vuonna 2015. Tästä lähtien jakeluverkostoa on laajennettu järjestelmällisesti ja se kattaa tällä hetkellä noin puolet suomalaisista apteekeista ja tuotteet ovat saatavilla myös kymmenessä verkkokaupassa Suomessa, Britanniassa, Espanjassa ja Saksassa. Medigoo.com sivuilla kävijöitä on yli 30 000 kuukaudessa ja sivukatseluita (page view) yli 80 000 kuukaudessa.  Seuraavaksi verkkokauppa on avautumassa Hollannissa. Kumulatiiviset toimitusmäärät ovat tällä hetkellä 20 000 tuotepakettia helmikuun loppuun mennessä. Liikevaihdon muutos vuoden 2018 loppuun mennessä vuoden 2017 lopusta on ollut yli 300 %. Vuoden 2018 aikana 90% myynnistä tuli Suomesta ja 10% ulkomailta. Yhtiön kaikkien osakkaiden tavoite on aina ollut listautuminen Nasdaq Helsinki First Northiin.

MEDIGOOn tavoitteena on seuraavaksi lisätä myyntiä Suomessa (apteekit, hyvinvointiliikkeet) markkinoimalla tuotteita laajalle yleisölle. Yhtä tärkeänä tavoitteena on  kehittää jakelukanavia Suomen tasoiseksi Britanniassa, Espanjassa, Saksassa ja Hollannissa.

Osaajat

MEDIGOO Oy:n operatiivinen ydintiimi on työskennellyt pitkään yhdessä. Tiimillä on osaamista myynnistä, teknologioista sekä talousjohtamisesta ja kansainvälisestä markkinoinnista. Avainhenkilöillä on aikaisempaa kokemusta verkkokauppojen rakentamisesta ja liiketoiminnan johtamisesta.

Yhtiön hallitusta on vahvistettu vuoden 2019 aikana siten, että Yhtiöllä on riittävää strategista ja liiketoiminnan johtamiseen liittyvää osaamista. Hallituksen jäsenten tausta on liiketoiminnan – ja rahoituksen johtamisesta sekä myynnissä ja markkinoinnissa, mikä kokonaisuudessaan vahvistaa MEDIGOOn osaamista ja tukee johtoryhmän operatiivista tekemistä.

Tekniikan tohtori Toimitusjohtaja Mika Karilahdella on pitkä kokemus johtajatehtävistä Nokia Sourcing -liiketoiminnassa, Samsungin myynnissä ja lisäksi hän on hallinnoinut Webhosting-yritystä ja myynyt sen myöhemmin Nebulalle. Aiemmin hän hallinnoi ja tilitoimistoa, jonka myi myöhemmin toiselle kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisölle. Hänen taitonsa ovat teknologian, hankinnan, myynnin ja taloushallinnon aloilla.

Teemu Polo, hallituksen puheenjohtaja, on työskennellyt start-uppien kanssa vuodesta 2004 lähtien ja työskentelee nyt New Company Helsingissä. Hän on parhaimmillaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Pia Ali-Tolppa, hallituksen jäsen,  toimii Bonum Bank Oy: n toimitusjohtajana. Hän tuo taitojaan rahoitusalalla, tietotekniikassa, henkilöstöhallinnossa, johdon kirjanpidossa, riskienhallinnassa ja digitalisaatiossa. Hänen aikaisempi työllistymisensä on ollut SEB: n ja Wello: n talousjohtaja.

Riikka Friman, hallituksen jäsen, toimii F-Secure Oyj:n Digitaalisen ja sisältömarkkinoinnin johtajana. Hänen kokemuksensa ovat brändin johtamisessa, myynnin kehityksessä digitaalisissa ja jakelukanavissa. Hänen aikaisemmat tehtävät ovat olleet tuotemerkin hallinnassa Rautaruukissa ja Kemirassa.

Jussi Kivikari, hallituksen jäsen, toimii Suomen Messut Oyj: n kehitysjohtajana. Hän tuo kokemusta tapahtumamarkkinoinnista ja B2B-myynnistä.

 

Lisätietoja antaa:

Mika Karilahti, CEO, Sähköposti: [email protected], Puhelin: +358 400 350189

Merkitsemällä ja maksamalla osakkeet, merkitsijä hyväksyy osakassopimuksen: Shareholders-Agreement-Medigoo_2019-03-13

 

Merkintäaika:

14.03.2019 – 30.06.2020

Vähimmäismerkintä:

2 480,43 €    (2787 kpl osaketta ) Joukkorahoitusalustassa tulee merkitsijälle ylimääräisiä merkintäkuluja.

Vähimmäismäärä:

Ei vähimmäismäärää, anti ja merkinnät toteutuvat varmasti.

Enimmäismäärä:

2 000 000 €    (2 229 927 kpl osakkeita )

Osakeannin tarjoaja

Medigoo Oy

Jälkimarkkina

Yhtiön osakkeita ollaan liittämässä suomalaisen Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, mutta ne eivät ole vielä kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole. Euroclear-järjestelmässä sijoittaja tarvitsee arvo-osuustilin ja ulkomaalaiset sijoittajat joutuvat käyttämään hallintarekisteriä.

Liikkeeseenlaskija

Medigoo Oy

Sijoituksen tuottomahdollisuus

Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa osakkeen arvonnousun myötä, tavoitteena First North listautumisen kautta (tavoite 2020).

Sijoitustuotteen tyyppi

Korkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin (common stock).

Tarjottava omistusosuus

25 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).

Yhtiön arvostus

Yhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 6.000.000 euroa. Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on  8 000 000 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus on laskettu ilmoittamalla Yhtiön osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien yhteismäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.

Osakelaji

Medigoo Oy:ssä on käytössä vain yksi osakelaji. Yhtiön kaikki markkinointiliitteen päivämääränä ulkona olevat osakkeet kuuluvat samaan osakelajiin.